joomla visitors

Frequently Asked Questions

PC-utrustning
Är det möjligt för en företagare som sällan besöker arbetsplatserna att kontrollera funktionen på avstånd via kabel

Du kan kontrollera och skicka loggarna om alla läsare på varje plats är anslutna till samma server.

Print Back to top
Hur fungerar ett USB-minne

Med ett USB-minne kan Du ha terminalen på en annan plats som är långt ifrån kontorets PC med klient-installationen.
Ett USB-minne kan endast hantera loggningar där alla registrerade tider för resp person finns med.
Du måste därför först ansluta terminalen till PC där klienten (mjukvaran, programmet) finns installerad, för att registrerade personer skall kunna skickas till terminalen. Samma sak är det med fingerprints som registreras i terminalen och man där kan verifiera dessa. När detta är klart flyttas terminalen till den plats där den skall användas. Med hjälp av terminalens menysystem kan man under nätverk skapa en virtuell terminal. 
I och med att Du väljer nätverk blir Du uppmanad att sätta in ett USB-minne i terminalen. Därefter kan Du exportera den Virtuella Terminalen till BioStar. Alla loggar exporteras samtidigt. 
Ta ur USB-minnet och ta med detsamma till den PC där BioStar finns installerat. Sätt in USB-minnet i ett ledigt USB-uttag på PC:n och installera en ny enhet. Välj virtuell terminal och när Du sedan uppdaterar Din rapport finns alla personer och tider i rapporten.

Print Back to top
Kan man använda flextid?

Ja, det är lika som andra tidklasser att lägga till en för flextid

Print Back to top
Jag har registrerat flera tider men får inte upp något på rapporten i min PC

När man kör både server och klient i samma PC kan någon port vara upptagen av andra komponenter

Under rapporter:.
Man hämtar då först samtliga loggar och  uppdaterar sedan rapporten och då skall alla tider finnas på plats

Print Back to top
Kan man använda PC-utrustning även om man inte har något nätverk med separat server?
Det går alldeles utmärkt att installera både server och klient i samma PC.
Därifrån drar man en nätverkskabel som ansluts till terminalen.
Print Back to top
Stämpelur
Vi har köpt ett stämpelur med det följde ingen manual med

Vi  skickar inte med manual vid leverans av stämpelur.

Innan Ni beställer ett stämpelur är det viktigt att Ni ev har förändrat arbetstiderna till verksamheten.
Vi ställer därefter in uret så att det passar Dina inställningar och när leverans skett packar Du upp uret sätter upp stämpeluret på väggen med medföljande fästmaterial och sätter i kontakten i väggen och kör igång.

Är det något som är fel ringer Du till oss och vi ändrar inställningarna tillsammans.

Hade vi skickat med en manual hade Ni säkert försökt ändra paranetrarna själva vilket inte är så enkelt för en ovan. Det kan därför bli större fel än från början och Ni kan därefter behöva skicka tillbaka uret för ny inställning.

Print Back to top

No products was added to comparison
Go to top

 

TimeReg Nordic, Björnstigen 16, 833 34 Strömsund, SWEDEN
Tel: +46(0)67010705, Mobil: +46(0)730 439394
Copyright©TimeReg Nordic 2015