joomla visitors

Visste Du att TimeReg Nordic kan vara en resultatenhet för Ditt företag.

Alla affärsmän vet hur svårt det kan vara att öka sin vinst. Det finns två vägar,

  • att öka intäkterna
    eller
  • att minska kostnaderna.

Att öka intäkterna kräver både planering och kostnader för en effektiv marknadsföring.
Att minska kostnader är enklare. Genom att vara uppmärksam på personalens rutiner kan en investering av ett stämpelur eller ett PC-system vara återbetald inom ett år.

Titta på några exempel vi tagit fram genom ett fiktivt tankesätt som tyvärr alltför ofta återfinns i verkligheten.

Ett nystartat företag med nyanställd personal har ofta personer med en lojal inställning till företaget.
Allt eftersom företaget ökar i omsättning och flera personer anställs minskar lojaliteten och de skrivna listorna får ”yvigare” gränser för tidangivelser. Ömsesidig flextid som tillämpas minskar ofta respekten för skrivna tider. En halvtimme på morgonen och en halvtimme på kvällen blir 20 timmar/månad eller 220 timmar på ett år. Med en timlön på 70 kr/tim blir det 15 400 kr. Då är priset för ett stämpelur för länge sedan passerat och steget till en PC-lösning är nära.


No products was added to comparison
Go to top

 

TimeReg Nordic, Björnstigen 16, 833 34 Strömsund, SWEDEN
Tel: +46(0)67010705, Mobil: +46(0)730 439394
Copyright©TimeReg Nordic 2015