joomla visitors

Tillfälle! Vi säljer ut BioStation till halva priset inklusive programvara. 
Ett tillfälle som aldrig återkommer - Passa på!         

 Viktigt! Genom ett bra avtal med våra leverantörer levererar vi programvaran till samtliga terminaler kostnadsfritt!
Programvarorna från Suprema och Anviz levereras med svenska språkfiler

Visste Du att

TimeReg Nordic kan vara en resultatenhet för Ditt företag.

Alla affärsmän vet hur svårt det kan vara att öka sin vinst. Det finns två vägar,

  • att öka intäkterna eller
  • att minska kostnaderna.

Att öka intäkterna kräver både planering och kostnader för en effektiv marknadsföring.
Att minska kostnader är enklare. Genom att vara uppmärksam på personalens rutiner
kan en investering av ett stämpelur eller ett PC-system vara återbetald inom ett år.

Vi har tagit fram några exempel genom ett fiktivt tankesätt som tyvärr alltför ofta
återfinns i verkligheten.

Ett nystartat företag med nyanställd personal har ofta personer med en lojal inställning
till företaget. Allt eftersom företaget ökar i omsättning och flera personer anställs minskar
lojaliteten och de skrivna listorna får ”yvigare” gränser för tidangivelser. Ömsesidig flextid
som tillämpas minskar ofta respekten för skrivna tider. En halvtimme på morgonen och en
halvtimme på kvällen blir 20 timmar/månad eller 220 timmar på ett år. Med en timlön på
90 kr/tim blir det 19 800 kr. Då är priset för ett stämpelur för länge sedan passerat och
steget till en PC-lösning har uppnåtts med marginal.

girls PNG6480

Fingerprint - en säker inloggning

BioMini Slim skanner

tillämpar företagets unika lösning av bildtagning baserad på egen optisk teknik för
hög upplösning  för hög precision av fingeravtryck. Det kan få framstående fingeravtrycks-
bilder jämfört med andra skannrar. Det ger verkligen ett konsekvent fingeravtryck oavsett
handens tillstånd såsom torra eller fuktiga fingeravtryck hos yngre eller äldre. Detta visar
en skillnad i prestanda med enastående prestanda oavsett ålder eller fingeravtrycks-
förhållanden och fungerar på en nivå flera gånger högre än alla andra produkter.

finger PNG6309

 

Kontaktlös Autensiering

Face Detection med bildloggar

En bild säger mera än tusen ord och även bättre än en enkel textbaserad händelselogg.
X-station kan använda sin inbyggda kamera för att fånga och lagra verkliga bildbaserade
händelsenloggar Kameran har också Supremas Face Detection Technology för ökad
säkerhet under kontrollerade processer. Beröringsfria givare och IR-lysdioder se till att
tagna bilderna lagras med högsta kvalitet
face PNG5647
Stämpelur -  summerande eller registrerande

Lämpligt för det nystartade företaget med få anställda.
När företaget växer ur stämpeluret byter vi in det mot ett summerande
stämpelur eller en PC-lösning.

BX1500

Registrerande
Stämpelur

MRX30

Summerande
Stämpelur

Tidregistrering med passage

Vi saluför PC-utrustning från 3.990 kr till 20.300 kr
I dagens samhälle med sämre attityder och sjunkande moral är det
lämpligt att komplettera med passage.
Vi har PC-system i flera prisklasser som hanterar såväl registrering av
arbetstid som att hålla koll på in och utpasseringar från ett låst utrymme
som endast vissa skall ha behörighet/tillgång till.

191845 A30 01 thumb 520 520

Enbart tidregistrering

m biostation 02

Vid leverans av BioStation
ingår programvara
förberedd för access

 

 

 


No products was added to comparison
Go to top

 

TimeReg Nordic, Björnstigen 16, 833 34 Strömsund, SWEDEN
Tel: +46(0)67010705, Mobil: +46(0)730 439394
Copyright©TimeReg Nordic 2015