joomla visitors
Före leverans av PC-baserad utrustning

Vi vill båda att den investering Ni gjort i ett   tidregistreringssystem skall fungera från början. Det är därför viktigt att   Ni ser över arbetstider, scheman och bemanning så att vi kan hjälpas åt att göra   de inställningar som krävs före leverans
Nu går visserligen alla inställningar att ändra i efterhand och  några justeringar är oftast nödvändiga.
Dessutom levereras Biometriska system   med handledning på svenska. 

Vid installation av klient och servers programvara bör båda   installeras var för sig, serverdelen i en server och klientdelen i PC.
   
E
xpressinstallation
kan tillämpas där ingen server finns tillgänglig.  
Hela installationen kan då installeras i PC. 
Båda alternativen beskrivs i handledningen

Det är mycket enkelt att installera och handha BioStar. Det kan ändå finnas frågor man vill ha svar på. Ta gärna en titt på våra tutorials som beskriver olika steg i installation och handhavande.
Efter leverans lämnar vi 3 månaders fri support. Frågor till supporten besvaras inom 24 timmar.Skicka gärna ett e-postmeddelande med information om operativsystem, utrustning och felets art. Vi ringer därefter upp den person Ni angivit som kontaktperson.
Efter tre månader går det teckna ett supportavtal vars kostnad är   beroende av anläggningens storlek.

Före leverans av stämpelur
Stämpelur kan förberedas för olika arbetstider, luncher och övertid. De kan även markera avvikande tider som avser sen ankomst eller tidig hemgång. Dessa inställningar ingår i priset vid leverans men är olika mellan företag varför vi vill veta just Dina tider. Du kan sedan sätta upp stämpelklockan på väggen med bifogade fästmaterial, sätta kontakten i ett 220 V uttag och köra igång.
Vi levererar ingen manual med stämpelur. Var därför uppmärksam på hur Ditt nya stämpelur skall användas så att vi före leverans kan anpassa inställningarna för Ditt företag. Behöver Ni göra ändringar tveka inte att ringa oss för instruktion.
Det går fortare och blir ofta rätt från början istället för att vi skall bifoga handledning som misstolkas och leder till större skada än nödvändigt.

No products was added to comparison
Go to top

 

TimeReg Nordic, Björnstigen 16, 833 34 Strömsund, SWEDEN
Tel: +46(0)67010705, Mobil: +46(0)730 439394
Copyright©TimeReg Nordic 2015